Cveće životaAktivator za prostor. Sadrži dugine boje.
Ima prejaku kombinaciju aktivatora i boja kako bi stvorio maksimalnu harmoniju.
Predstavlja simbol pozitivne energije.
Može da se postavi ispod kompjutera, ispod kreveta, na zid.